شکل 1- الف- قالب دایمی مورد استفاده در آزمایش ها برای عملیات ریخته گری و ب- ابعاد نمونه مورد استفاده برای آزمایش کشش.

شکل 2- ریز ساختار میکروسکوپی آلیاژ 380 اچ شده با HF5/0 درصد: الف- بدون عنصر بهساز ،ب- با wt درصد03/0 لیتیم، ج- با wt درصد06/0 لیتیم و د- با wt درصد1/0 لیتیم.

شکل3- نمودار تغییر ویژگیهای مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 380A با تغییر درصد(وزنی) عنصر لیتیم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تاثیر Liبر ویژگیهای کششی آلیاژ آلومینیوم 380A


پاسخ دهید